hero

Socialinio ir emocinio ugdymo-prevencinės LIONS QUEST programos Paauglystės kryžkelės diegimas mokykloje

Socialinio ir emocinio ugdymo-prevencinės LIONS QUEST programos Paauglystės kryžkelės diegimas mokykloje

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
2024-05-01
V. Mačernio g. 29, Plungė
Gebėjimas telktis siekiant spręsti problemas - svarbus kiekvienai bendruomenei. Mokykla yra ne tik žinių perteikėja - ji susiduria su kasdieniais iššūkiais, kurie susiję su vaikų ir suaugusiųjų socialinių ir emocinių kompetencijų (toliau-SEK) stoka, nesvarbu, kokioje erdvėje: mokyklos koridorius, kiemas, klasė, valgykla ar kitur. SEK kompetencijų stoka skatina rastis problemoms, kurios trukto motyvuotai mokytis, palaikyti pagarbius ir draugiškus santykius, būti atspariems neigiamai įtakai, tolerantiškiems skirtumams ir pan. Gausybė tyrimų patvirtina, kad jeigu mokyklos bendruomenės turėtų metodiką, kurios pagalba galėtų tobulinti suaugusiųjų ir vaikų SEK – galėtų išsispręsti labai daug socialinių, pedagoginių, psichologinių problemų. Nuoseklus darbas nuo priešmokyklinio ugdymo iki 12 klasės stiprina atsparumą ir nuostatas prieš psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, mažina patyčių, savižudybių skaičius, stiprina pilietiškumą, mokymosi pasiekimus, padeda atrasti profesinės karjeros kelią. LIONS QUEST programos pasaulyje yra pripažintos ir įvertintos, kaip efektyvios, tyrimais grįstos programos padedančios išsiugdyti SEK, kurios svarbios mokykloje ir bus svarbios suaugusiojo gyvenime. Programa skirta 5-8 klasės. Programą sudaro metodinės medžiagos paketai: ? Mokytojo darbo vadovai (5-8 klasės). ? Universalus programos vadovas. ? Šeimos ir mokyklos partnerystė. ? Mokinio žurnalai „Pokyčiai ir iššūkiai” (5-8 klasės). ? USB atmintukai (5-8 klasės). Programa parengtos vadovaujantis visuminio vaikų ugdymo požiūriu, kiekvieną programą sudaro komponentai: - nuoseklus socialinius ir emocinius įgūdžius ugdantis turinys; - mokymasis tarnaujant (integruotas pilietiškumo ugdymo metodas); - šeimos ir mokyklos partnerystė; - geros mokymosi aplinkos kūrimas; - profesinė parama ir pagalba. Mokytojai tobulins emocinio intelekto, mokymosi drauge, su kitais ir iš kitų, darbo komandoje kompetencijas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Plungės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas laimagalvanauskiene@plungespspc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 844859076
Renginio vieta