hero

Lyderystės mokymuisi plėtojimas kiekvieno mokinio mokymosi pažangai atnaujinto ugdymo turinio kontekste

Lyderystės mokymuisi plėtojimas kiekvieno mokinio mokymosi pažangai atnaujinto ugdymo turinio kontekste

Utenos švietimo centras
2024-04-04
K. Ladygos g. 18C, Utena
Programa atliepia ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų gerinimo ir lyderystės ugdymo ir mokymuisi būtinas kompetencijas pagal 2023–2025 metų prioritetines pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sritis. Šios programos dalyviai geriau supras mokymo(si) turinio pokyčius, patobulins gebėjimus planuoti ir organizuoti mokinių mokymąsi pagal atnaujintas bendrąsias programas, numatyti pamokos planavimą, pasiekimų ir pažangos vertinimą, pasirengs dalytis įgytomis žiniomis ir patirtimi su kolegomis. Programos apimtis – 60 val., iš jų 17 val. skirta teorijai, 33 val. praktikai ir 10 val. skirta savarankiškam darbui.
Papildoma informacija
Savivaldybė Utenos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ramune.daseviciene@gmail.com
Renginio vieta