hero

Švietimo įstaigų vadovų kompetencijų stiprinimas pagal atnaujintą kompetencijų modelį

Švietimo įstaigų vadovų kompetencijų stiprinimas pagal atnaujintą kompetencijų modelį

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2024-04-08
P. Butlerienės g. 3, 68306, Marijampolė
Nuolat besikeičiančioje aplinkoje kiekvienai švietimo įstaigai būtinas tiek veiklos kryptingumas, tiek greita reakcija į aplinkos iššūkius. Tik švietimo įstaigos vadovas (toliau –Vadovas), išmanantis tradicines vadybos priemones ir žinantis naująsias vadybos praktikas, gali sėkmingai rasti sprendimus, užtikrinančius rezultatyvų ugdymą ir mokyklos bendruomenės sutelktą judėjimą Geros mokyklos vizijos link. Vadovas vaidina itin svarbų vaidmenį, formuojant mokinių ugdymo kryptį mokykloje, siekiant kiekvieno vaiko mokymosi motyvacijos ir pažangos. Švietimo kaitos ir politinių sprendimų fone vykstant mokyklos reformai, Vadovas turi išlikti stabilus, energingas ir veržlus, priimti efektyvius sprendimus, tinkamiausius jo vadovaujamai mokyklai. Švietimo įstaigų vadovai, susiduria su įvairaus pobūdžio iššūkiais: ir kaip vadovauti žmonėms, suburti komandą, sutelkti visą bendruomenę šiuolaikinės mokyklos kūrimo procesui, ir kaip valdyti finansus bei kitus mokyklos išteklius, sprendžiant įvairius teisinius bei administracinius klausimus. Todėl jiems itin reikalinga kompleksinė pagalba, apimanti ne tik žinių perteikimą, bet ir tiesioginį profesinės patirties perdavimą. Programos turinys grindžiamas realia parama, sudarant sąlygas tobulėti Vadovams, įgalinti juos strateginiam mąstymui ir pokyčių valdymui, vadovavimui žmonėms, tai yra: gebėti formuoti ir valdyti komandą, dirbti komandoje, mokyti(s) lyderystės . Mokymų programos turinys pritaikytas vadovų kompetencijų lygmeniui, orientuotas į praktinę veiklą bei kompetencijas, t. y. galutinę rodomą besimokančiojo elgseną švietimo įstaigos vadovo veikloje. Švietimo įstaigų vadovams sudaromos galimybės gilinti teorines žinias, analizuoti ir tobulinti turimas kompetencijas, su kolegomis diskutuoti apie iškylančias problemas, parengti vadovaujamai įstaigai aktualų pokyčio projektą ir jį išbandyti darbinėje aplinkoje. Tarp sesijų besimokantieji vyksta į praktikos vadovo mokyklą, konsultuojasi su kolegomis, savarankiškai studijuoja rekomenduojamus šaltinius.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Marijampolės sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas sc.marijampole@gmail.com
Renginio vieta