hero

Specialiosios pedagogikos psichologijos kursai

Specialiosios pedagogikos psichologijos kursai

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba
2024-04-09
Miklusėnų g. 36, Alytus
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursų programa skirta mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas. Programa taip pat rekomenduojama mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui (ypač atsakingiems už švietimo pagalbos organizavimą mokykloje) ir kitiems mokytojams, norintiems šioje srityje tobulinti savo kompetenciją. Mokytojams, mokyklų vadovams bei jų pavaduotojams būtina tobulinti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos žinias, būtinas ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, vadovaujantis įtraukiojo ugdymo, t. y. proceso, užtikrinančio kokybišką ugdymą(si) visiems jo dalyviams, kai atsižvelgiama į kiekvieno mokinio, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius, ugdymosi poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų reikmes, užkertantis kelią „iškristi“ iš švietimo sistemos, nuostatomis.
Papildoma informacija
Savivaldybė Alytaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas birute.cerneviciene@amppt.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37065801225
Renginio vieta