hero

Chemijos mokytojų kompetencijų tobulinimas, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį

Chemijos mokytojų kompetencijų tobulinimas, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-04-03
Vytauto pr. 44, Kaunas
Atnaujinta bendrojo ugdymo chemijos programa iš pedagogų reikalauja platesnių ir gilesnių teorinių bei praktinių žinių. 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 6 skirtingi moduliai, kurių metu mokytojai plėtos ir tobulins savo teorines žinias bei įgaus naujų laboratorinio darbo įgūdžių, pasisems idėjų laboratoriniams ar tiriamiesiems darbams. Tokiu būdu patobulins mokytojo Kognityvinės srities mokomojo dalyko (srities) ir tarpdalykinę kompetenciją. Programos moduliai: „Elektrono kelias – reakcijos mechanizmas“ (8 val.); „Branduolių magnetinis rezonansas – 1H ir 13C spektrai“ (8 val.); „Instrumentinės skysčių ir dujų chromatografijos pagrindai“ (6 val.); „Instrumentinė analizė – masių spektrometrija (MS) skysčių ir dujų chromatografijoje“ (8 val.); „Plonasluoksnė ir kolonėlinė chromatografija – mišinių skirstymo būdai“ (8 val.); Diskusija „Atnaujinto chemijos ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmės ir aktualijos“ (2 val.).
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ilona.teresiene@kaunosic.lt
Renginio vieta