hero

Kultūrinio ugdymo programa „Šiuolaikinis scenos menas“

Kultūrinio ugdymo programa „Šiuolaikinis scenos menas“

Panevėžio švietimo centras
2024-04-02
Maironio g., Utena
Programos tikslas Scenos meno - vaidybos ir šokio pagalba, suteikti žinių, gebėjimų mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimui bei ūgdyti mokinių ir mokytojų kultūrines, kūrybiškumo, socialines emocines kompetencijas. Programos uždaviniai: ristatyti teatro ir šokio metodą kaip įrankį kūrybiškumo ugdymui; - Ugdyti dalyviu? ku?rybis?kuma?, sceninius bei komunikacinius gebėjimus per praktinius užsiėmimus; - Skatinti pedagogus i?traukti scenos meno metodus i? savo veiklos sritis s?vietimo i?staigose ir taip plėsti savo profesines kompetencijas; - Lavinti gebėjimą reflektuoti kūryba.
Papildoma informacija
Savivaldybė Utenos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas betules@gmail.com
Renginio vieta