hero

Ugdymosi sėkmė – universalus ugdymo dizainas mokymuisi

Ugdymosi sėkmė – universalus ugdymo dizainas mokymuisi

Kretingos rajono švietimo centras
2024-04-25
Mokyklos g. 16, Kartenos mstl., Kartenos sen., Kretingos r. sav.
Kiekvieno pedagogo tikslas – sėkminga pamoka. Svarbus sėkmingos pamokos indikatorius – tinkamas mokinių elgesys pamokoje, jei ugdytiniams įdomu, jie neeikvoja energijos pašalinei veiklai. Geras klasės mikroklimatas ir visų bendradarbiavimas – taip pat sėkmingos pamokos rodiklis. Siekiant užtikrinti vaiko gerovę, reikia kūrybiškai naudoti įvairias mokymo priemones, taikyti netradicinius darbo būdus ir metodus, lavinti vaikų socialinius įgūdžius, bendradarbiauti dalykų mokytojams, vaiko pagalbos specialistams, įtraukti šeimą į ugdymo procesą. Universalus dizainas mokymuisi lengvina įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą: yra skiria¬mas dėmesys kultūrai, vertybėms ir vadovavimo modeliams, taikomi lankstūs sprendimai dėl ugdymo organizavimo, išteklių pa-skirstymo, pagalbos teikimo besimo¬kantiesiems bei mokytojams. Mokymasis susidomėjus ir įsitraukus į procesą yra esminis efektyvaus mokymosi komponentas. Ugdymo aktualizavimas remiantis mokinių patirtimi yra vienas iš esminių jo veikimo komponentų. Ugdymas, organizuojamas taikant universalaus dizaino mokymuisi principus, pripažįsta visų mokinių unikalumą, suteikia galimybę mokytis be barjerų, užtikrina, jog bendroje mokymosi aplinkoje kiekvienas mokinys gali siekti aukščiausio asmeninio rezultato. Programos metu bus pateikiama įvairių būdų žinioms suprasti ir operuoti jomis, savivaldžiai mokymosi veiklai ir rezultatams pademonstruoti, mokiniams sudominti. Universalus dizainas mokymuisi – ugdymas, lengvinantis įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą ir stiprinantis jo tvarumą formaliuoju ir neformaliuoju būdu visuose švietimo lygiuose. Ugdymo įstaigos lygmeniu aktualus visos ugdymo įstaigos bendruomenės – vadovų, pedagogų, mokinių ir jų tėvų – bendradarbiavimas, atkreipiamas dėmesys į mokyklos aplinkos poveikį ugdymosi procesui.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kretingos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gene.benetiene@kretingosrsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061454265
Renginio vieta