hero

Vadybos principų taikymas ugdymo įstaigoje

Vadybos principų taikymas ugdymo įstaigoje

Kauno rajono švietimo centras
2024-04-17
A. Baranausko g., Kaunas
Gerosios mokyklos koncepcija (2013) numatė dvi svarbiausias ašis, kuriomis remiantis mokykla turėtų organizuoti savo veiklą – lyderystė ir vadyba bei mokyklos bendruomenė kaip besimokanti organizacija. Šie veiksniai įtakoja ugdymo įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimą, palankios organizacijos kultūros ir aplinkos kūrimą bei besimokančiųjų pažangą. Vadybos principų taikymas mokyklose yra unikalus procesas, reikalaujantis naujai pažvelgti į vadybos teorijas, naudojant tvarius principus, kurie užtikrina ilgalaikį ir sklandų bendradarbiavimą ne tik tarp mokytojų ir vadovų, bet ir su visa bendruomene – tėvais, vaikais, socialiniais partneriais. Efektyvi vadyba yra labai svarbi darbuotojų motyvacijai ir įsitraukimui. Laukiamas rezultatas: mokymų dalyviai patobulins vadybinius gebėjimus, kaip efektyviai planuoti laiką užduotims atlikti, kaip dirbti komandoje, kuriant pozityvią organizacijos kultūrą ir siekiant aukštesnių mokinių pasiekimų. Taip pat dalyviai patobulins veikimo kartu srities ir vadovavimo žmonėms kompetencijas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas laima.ruzgiene@centras.krs.lt
Renginio vieta