hero

Skaitmeninio raštingumo ir ugdymo turinio kūrimo kompetencijų tobulinimas mokantis naudoti dirbtinį intelektą

Skaitmeninio raštingumo ir ugdymo turinio kūrimo kompetencijų tobulinimas mokantis naudoti dirbtinį intelektą

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
2024-04-10
Pakalnės g. 6 a, Šiauliai
Mokytojams reikalinga pagalba, kaip planuoti ir organizuoti ugdymą(si), grindžiamą mokinių įvairovės pažinimu, galimų mokymosi barjerų numatymu, kaip skatinti visų mokinių įsitraukimą į mokymosi procesą, kuris padėtų kurtis savo žinojimą bei sudarytų galimybes įvairiais būdais jį taikyti ir pademonstruoti. Mokytojas, dalyvaudamas procese, kartu jį kuria, ruošiasi procesui, tad turi gebėti rasti, rinkti ir analizuoti informaciją, ją tikslingai pateikti skaitmeninėje erdvėje, naudodamas tam skirtus įrankius, atitinkančius mokinių turimus įgūdžius, be to, mokytojui svarbu gebėti pasirūpinti saugumu ir rinktis saugius įrankius bei priemones, mokėti skaitmeninėje erdvėje bendradarbiauti su kolegomis, tėvais ar kitais ugdyme dalyvaujančiais subjektais. Pastarojo laikotarpio skaitmeninę transformaciją lemia dirbtinis intelektas kaip pagrindinė technologija, apimanti technologijas, kurios jau plačiai naudojamos, technologijas, kurios šiuo metu kuriamos, ir hipotetinius išradimus, kurie gali atsirasti ateityje. Švietimo srityje DI tampa įprastu įrankiu, keičiančiu mokyklų, mokinių ir pedagogų darbo bei mokymosi būdus. Švietimo įstaigoms jis naudingas tuo, kad padeda mokytojams patenkinti konkrečius kiekvieno besimokančio asmens poreikius.
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas edita.verygiene@siauliai.lt
Renginio vieta