hero

Vadovų ir pavaduotojų ugdymui savišvieta

Vadovų ir pavaduotojų ugdymui savišvieta

VšĮ "Vaikų ugdymas"
2024-04-11
Budiniškių g. 9 - 131, 05275, Vilnius
Kiekvienas žmogus yra ypatingas ir kito tokio pat nėra visame pasaulyje. Tokie yra visi vaikai ugdymo institucijoje, taip pat ir Ypatingi vaikai, kurie taip pat turi savo vidinius resursus, o juos mes – pedagogai turime pastebėti ir jiems apie tai pasakyti. Programos vykdymo metu kursimės savąjį žinojimą apie netinkamo vaikų elgesio priežastis. Įgytos žinios padės suvokti, kad netinkamo vaikų elgesio priežastys yra socialinio kontakto ir ryšių plėtojimo su aplinka padarinys. Analizuosime galimas šių pasekmių priežastis, kurios gali būti tiek šeimoje, tiek ugdymo įstaigoje. Aptarsime šeimos narių ir ugdymo įstaigos darbuotojų tarpusavio santykius bei ryšius su vaiku/vaikais, kurie gali nulemti teigiamą ir ilgalaikį vaiko elgesio pokytį. Gilinsime bendradarbiavimo žinias ir įgūdžius, kas padės tiek tėvams šeimoje, tiek pedagogams bei jų padėjėjams, tiek švietimo pagalbos specialistams ugdymo įstaigoje atlikti geriausiai savo pareigas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@ugdykim.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061510650
Renginio vieta