hero

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų dalyvių savišvieta ir savipagalba dirbant su šių dienų vaikais

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų dalyvių savišvieta ir savipagalba dirbant su šių dienų vaikais

VšĮ "Vaikų ugdymas"
2024-04-11
Budiniškių g. 9 - 131, 05275, Vilnius
Šių dienų vaikai yra kitokie nei ugdytojai buvo vaikystėje, tai reiškia, kad mes juos turime pažinti. Tad, šios programos vykdymo metu įgytos žinios padės greičiau atpažinti alfa kartos vaikų poreikius skirtingais amžiaus tarpsniais. O įgyti gebėjimai padės greičiau suprasti šių dienų vaikų pagrindinių problemų ratą bei parinkti tinkamiausius pagalbos vaikams būdus. Vykdant programą išmoksime vaikų kritiką pakeisti bendradarbiavimu, kuris paremtas paskatinimais ir palaikymu bei vaikų vidinių resursų pastebėjimu. Pagalba ir parama paremti tarpusavio santykiai, padės sukurti vaikų harmoningai raidai reikalingas sąlygas. Dirbantys ikimokyklinėse ugdymo įstaigose turi išmokti paskatinti vaikus nekritikuojant jų už netinkamą elgesį, bet pagiriant ir pastiprinant, bei padedant jiems pasirinkti tinkamą ugdymosi kryptį. Aptarime bendrus principus ir metodikas dirbant su alfa kartos vaikais ir jų tėvais. Keletas metodų: „Be pralaimėjimų“; bendradarbiavimo strategijų žingsniai; konstruktyvūs pagyrimai ir kritika; draudimų pakeitimas siūlymais ir kiti. Analizuosime kaip išmokti gyventi laimingai, realizuojant save darbe ir neperdegant bei pozityviai valdant sudėtingas darbines situacijas. Tik gyvenant gyvenimą, kuris teikia džiugesį, o džiugesį teikia kūrybinga veikla, galima susikurti darbinius tarpusavio santykius, kuriuose stresas yra valdomas. Vaikai laimingais būti mokosi stebėdami mus – suaugusiuosius. Šiandien pedagogai, mokytojų padėjėjai ir švietimo pagalbos specialistai gali susikurti tokius darbinius santykius, kuriuose vyrautų gera nuotaika, kūrybingas nusiteikimas, palaikymas, parama. Šitą galima padaryti gebant atpažinti perdegimo požymius, pozityviai valdant stresines situacijas ir mokant pasinaudoti savipagalbos mechanizmais.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@ugdykim.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061510650
Renginio vieta