hero

Ypatingų vaikų pažinimas ir integravimas į bendrojo ugdymo grupę/klasę

Ypatingų vaikų pažinimas ir integravimas į bendrojo ugdymo grupę/klasę

VšĮ "Vaikų ugdymas"
2024-04-11
Budiniškių g. 9 - 131, 05275, Vilnius
Siekdami sukurti harmoningas tiek ypatingų, tiek neurotipinių vaikų ugdymosi sąlygas, turime visiems ugdymo proceso dalyviams padėti ugdytis savo tempu ir pagal savo galimybes palankioje ir visiems prieinamoje aplinkoje. Programos ciklo metu bus suteikiamos žinios ir ugdomi gebėjimai, kaip taikyti integralią auklėjimo metodiką, analizuojant vaiko raidą bei kiekvieno vaiko ypatumus ir mėginant suprasti, kaip teisingai su juo elgtis. Daugumos šių dienų tyrimų duomenys atskleidžia, jog svarbu suprasti, kad netinkamo vaikų elgesio priežastys yra socialinio kontakto ir ryšių plėtojimo su aplinka padarinys. Šią pasekmę gali sukelti tiek šeimoje, tiek ugdymo įstaigoje esantys vaikų santykiai tiek su tėvais, tiek su pedagogais ar kitais vaikų ugdytojais. Šeimos narių ir ugdymo įstaigos darbuotojų tarpusavio santykiai bei ryšys su vaiku/vaikais gali nulemti teigiamą ir ilgalaikį vaiko elgesio pokytį. Tai galima pasiekti tik bendradarbiaujant: tėvams šeimoje ir pedagogams bei jų padėjėjams ugdymo įstaigoje, tiek vieniems su kitais tarpusavyje. Šios programos metu bus analizuojamas pedagogų, mokytojų padėjėjų ir tėvų vaidmuo vaikų ugdymosi procese bendrojo ugdymo grupėje/klasėje esant vaikų įvairovei. Komandinis darbas, siekiant vaikų gerovės, reikalauja iš kiekvieno komandos nario ypatingo pasiruošimo bei žinių vaikų pažinimo srityje bei gebėjimų plėtoti pagalbą vaikams, bendrojo ugdymo grupėje/klasėje. Kiekvienas komandos narys turi atlikti savo funkciją: pedagogas koordinuoja bendrą vaikų darbą grupėje/klasėje, mokytojų padėjėjas būna arčiausiai ypatingų vaikų, o tėvai ir kiti ugdytojai bei švietimo pagalbos specialistai yra partneriai ir teikia visą reikalingą informaciją apie vaikus ir jų raidos ypatumus. Programos ciklo metu informacija bus pateikta atskirais moduliais koncentruojantis į atskiras tematikas. Užsiėmimų metu aptarsime visas galimas komandos narių darbo su vaikais formas: partnerystės skatinimą, atsiskyrimo įveikos būdus, konfliktų sprendimo ir kt. Pedagogų partnerystė su alfa kartos vaikais padeda plėtoti vertikalius prieraišumo ryšius, kurie yra būtini sėkmingai vaikų raidai. Lygiai toks pat svarbus pedagogų rodomas bendradarbiavimo vaikams pavyzdys su kitais pedagogais, vaikų tėvais, švietimo pagalbos specialistais integruojant ypatingus vaikus į bendruomenę. Aptarsime pagrindines pedagogų, kitų švietimo pagalbos specialistų bei tėvų nuostatas, kuriomis jie vadovaujasi savo darbe integruodami ypatingus vaikus į grupę/klasę, analizuosime svarbiausius keliamus tikslas, kurie turėtų remtis noru pažinti kiekvieną vaiką ir jam padėti atrasti savo resursus. Analizuosime svarbiausius gebėjimus - būti atviriems, įvardinant iškylančias vaikų ugdymo(si) problemas bei išryškinsime tinkamiausių sprendimų nuolatinės paieškos svarbą siekiant kiekvieno grupės/klasės vaiko gerovės. Pasaulio mokslininkai ieško būdų, kaip padėti ugdytojams užmegzti pagalba ir parama parentus tarpusavio santykius su vaikais, įgalinant bendruomenę priimti ypatingus vaikus ir padėti jiems integruotis bendruomenėje ir visuomenėje. Svarbu suprasti, kaip sudaryti tinkamas sąlygas ugdymo proceso dalyviams kurtis savąjį pedagoginį žinojimą ir ugdytis praktines tarpusavio bendradarbiavimo kompetencijas, keičiantis turimomis žiniomis ir patirtimis tarpusavyje. Ši programa yra aktuali ir reikalinga ugdymo institucijose dirbantiems pedagogams, švietimo pagalbos specialistas ir padėjėjams, dirbantiems su vaikų grupe/klase, kurioje yra ypatingų vaikų. Kvalifikacijos tobulinimo programos metu įgytos žinios ir gebėjimai padės geriau pažinti šių dienų vaikus bei tinkamai parinkti ir pritaikyti sumaniosios edukacijos metodus siekiant visapusiškos vaiko asmenybės raidos.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@ugdykim.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061510650
Renginio vieta