hero

Mokytojų padėjėjos - vaikų ugdymo poceso dalyvės

Mokytojų padėjėjos - vaikų ugdymo poceso dalyvės

VšĮ "Vaikų ugdymas"
2024-04-11
Budiniškių g. 9 - 131, 05275, Vilnius
Siekdami sudaryti harmoningos vaiko asmenybės ugdymosi sąlygas, turime visiems vaikų ugdymo proceso dalyviais suteikti žinių ir gebėjimų, kaip taikyti integralią auklėjimo metodiką, analizuojant vaiko raidą ir mėginant suprasti, kaip teisingai su vaiku elgtis. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbančios mokytojos šių žinių gavo studijuodamos universitetinėse studijose bei nuolat kuriasi savąjį žinojimą lankydamos įvairius seminarus. Mokytojų padėjėjos yra ugdymo proceso dalyvės, kurioms reikalingos žinios apie vaikų raidos imliuosius periodus, kad jos galėtų suprasti ir pažinti šių dienų vaikus. Taip pat joms reikia žinoti sumaniosios edukacijos metodus, kuriuos galėtų taikyti siekiant padėti mokytojui vaikų ugdymo proceso metu. Mokytojų padėjėjos šių žinių neturi, todėl joms sunku suprasti, kokius vidinius procesus vaikas išgyvena skirtingose gyvenimiškose situacijose. Programos ciklo metu įgytos žinios ir gebėjimai padės geriau pažinti šių dienų vaikus bei tinkamai parinkti ir pritaikyti sumaniosios edukacijos metodus siekiant visapusiškos vaiko asmenybės raidos. Suteiktos žinios ir įgyti gebėjimai suteiks mokytojų padėjėjoms daugiau galimybių ugdant visapusišką žmogų vaikystėje ir leis: • Suprasti ir atpažinti vaikų raidai būdingus elgesio bruožus skirtingais amžiaus tarpsniais; • Sukurti bendradarbiavimu grįstą atmosferą grupėje; • Ugdytis bendrąją organizacijos bendruomenės narių bendravimo kultūrą; • Suteikti žinių vaikams kaip pažinti juos supantį pasaulį per potyrius ir veikti tai, kas nekenkia jiems ir aplinkiniams; • Rasti pozityvius probleminių situacijų sprendimus bendradarbiaujant su mokytoju; • Laikytis subordinacijos teikiant informaciją tėvams ar kitiems ugdytojams apie vaiką ir jo amžiaus tarpsnių raidos ypatumus. Asmenys, dirbantys su ikimokyklinukais, privalo: išmanyti šio amžiaus tarpsnio raidos ypatumus, gebėti bendrauti su vaikais, ugdytinių tėvais ar kitais ugdytojais, gebėti kurti ir palaikyti teigiamą vaikų grupės mikroklimatą ir pan. Šios programos ciklo metu mokytojų padėjėjos įgis gebėjimą identifikuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio sunkumų pasireiškimo priežastis ir pasitardamos su mokytojais gebės tinkamai pritaikyti sumaniosios edukacijos metodus dirbdamos su šių dienų vaikais.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@ugdykim.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061510650
Renginio vieta