hero

Pradinių klasių mokytojų savipagalba dirbant su šių dienų vaikais

Pradinių klasių mokytojų savipagalba dirbant su šių dienų vaikais

VšĮ "Vaikų ugdymas"
2024-04-11
Budiniškių g. 9 - 131, 05275, Vilnius
Šios programos vykdymo metu įgytos žinios padės geriau atpažinti alfa kartos vaikų poreikius skirtingais amžiaus tarpsniais. Įgyti gebėjimai padės greičiau suprasti šių dienų vaikų pagrindinių problemų ratą bei parinkti tinkamiausius pagalbos vaikams būdus. Vykdant programą išmoksime vaikų kritiką pakeisti bendradarbiavimu, kuris paremtas paskatinimais ir palaikymu bei vaikų vidinių resursų pastebėjimu. Pagalba ir parama paremti tarpusavio santykiai, padės sukurti vaikų harmoningai raidai reikalingas sąlygas. Dirbant pradinio ugdymo įstaigose reikia išmokti paskatinti vaikus nekritikuojant už netinkamą elgesį, bet pagiriant ir pastiprinant, bei padedant jiems pasirinkti tinkamą ugdymosi kryptį. Programos vykdymo metu aptarime bendrus principus ir metodikas dirbant su alfa kartos vaikais ir jų tėvais. Keletas metodų: „Be pralaimėjimų“; bendradarbiavimo strategijų žingsniai; konstruktyvūs pagyrimai ir kritika; draudimų pakeitimas siūlymais ir kiti. Analizuosime kaip išmokti gyventi laimingai, realizuojant save darbe ir neperdegant bei pozityviai valdant sudėtingas darbines situacijas. Tik gyvenant gyvenimą, kuris teikia džiugesį, o džiugesį teikia kūrybinga veikla, galima susikurti darbinius tarpusavio santykius, kuriuose stresas yra valdomas. Vaikai laimingais būti mokosi stebėdami mus – suaugusiuosius. Kas gali būti geriau už matomą pavyzdį? Šiandien pedagogai, mokytojų padėjėjai ir švietimo pagalbos specialistai gali susikurti tokius darbinius santykius, kuriuose vyrautų gera nuotaika, kūrybingas nusiteikimas, palaikymas, parama. Šitą galima padaryti gebant atpažinti perdegimo požymius, pozityviai valdant stresines situacijas ir mokant pasinaudoti savipagalbos mechanizmais.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@ugdykim.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061510650
Renginio vieta