hero

Žaidžiame STE(A)M ugdymo įstaigoje

Žaidžiame STE(A)M ugdymo įstaigoje

VšĮ "Vaikų ugdymas"
2024-04-11
Budiniškių g. 9 - 131, 05275, Vilnius
Programos metu susipažinsime su STE(A)M (gamtos mokslų (angl. Science), technologijų (angl. Technology), inžinerijos (angl. Engineering), meno/dizaino (angl. Art) ir matematikos (angl. Mathematics) sričių. ugdymo subtilybėmis. Aptarsime kaip sukurti tokią aplinką, kurioje vaikai galėtų visapusiškai tyrinėti: tiek save, tiek juos supantį pasaulį. Analizuosime vaikų tyrinėjimo procesų skatinimą, kuris vyksta per sužaidybintas situacijas bei žadina vaikų pažinimo smalsumą, teikia vaikui džiaugsmą. Atskleisime STE(A)M ugdymo integralumą, kuris nukreiptas į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą. Šis ugdymas kreipia vaiką į gebėjimų ugdymą(si) gamtos mokslų, matematikos, technologijų, meno ir inžinerijos kontekste. Bus aptariama kaip taikant STE(A)M išlavinti motorinius įgūdžius, koordinuoti judesius, lavinti socialinius ir emocinius įgūdžius bei padėti įgyti mąstymo lankstumą. Įgytos žinios padės suprasti kaip STE(A)M taikymas prisideda prie vaikų socialinės raidos vystymosi, skatina vaiko gebėjimą smalsauti, tyrinėti, simboliškai mąstyti ir lavina problemų sprendimo gebėjimus. Suvoksime kokios reikalingos pedagogų kompetencijos bei gebėjimai taikant STE(A)M.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@ugdykim.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061510650
Renginio vieta