hero

Gamtos pažinimas ir sumanioji komunikacija

Gamtos pažinimas ir sumanioji komunikacija

VšĮ "Vaikų ugdymas"
2024-04-11
Budiniškių g. 9 - 131, 05275, Vilnius
Spartus gyvenimo tempas ir gyvensenos pokyčiai visuomenėje tiesiogiai veikia žmonių tarpusavio santykius kas tiesiogiai veikia vaikų ugdymosi artimiausią aplinką. Gyvename laikmetyje kur tėvai daug investuoja į vaikų asmeninius akademinius pasiekimus tam tikroje srityje ir „perka savo vaikų laimę“, bet mažiau reikšmės teikia solidarumui, bendram darbui, empatijai šalia esančiam. Tai svarbiausios vertybės, kuriomis turėtų būti grįstas šių dienų vaikų ugdymas. Šeimos mažiau bendrauja tarpusavyje, jaučiamas žmonių tarpusavio susvetimėjimas ir vaikai neturi galimybės matyti pozityvių tarpusavio sugyvenimo pavyzdžių, o šeimų skirtingas gyvensenos būdas lemia vaikų ugdymosi sąlygų įvairovę, ko pasekoje turime vaikų įvairovę. Jeigu vaikai neturi galimybės ugdytis visapusiškai šeimoje, tada ugdymo įstaiga turi atlikti kompensacinę funkciją ir sukurti kiekvienam vaikui palankią aplinką, kurioje jis galėtų ugdytis savo tempu ir pagal savo galimybes, esant vaikų įvairovei. Dar žmonijos istorijoje nebuvo tokio eksperimento, kad vaikai didžiąją laiko dalį praleistų ne šeimoje, o ugdymo įstaigoje, todėl jiems turime sukurti harmoningas ugdymosi sąlygas, kur kiekvienas ugdytųsi savo tempu ir pagal savo galimybes maksimaliai išnaudotų savo vidinius resursus. Tam reikalingos netradicinės edukacinės erdvės, kurios būtų prieinamos kiekvienam vaikui, o pedagogus tai įpareigoja gebėti pozityviai valdyti vis naujai iškylančius vaikų ugdymo iššūkius, pasitelkiant savo kūrybingumą sprendžiant įvairias vaikų ugdymo kolizines situacijas. Daugelio tyrimų duomenys rodo, jog šių dienų vaikai (alfa kartos vaikai) susiduria su fizinės, emocinės, socialinės ir pažintinės raidos sunkumais, kurie kyla dėl to, jog tėvai dėl žinių stokos ar kitų priežasčių nesudaro vaikų raidai reikalingų harmoningų ugdymosi sąlygų imliaisiais vaikų raidos periodais, tad ikimokyklinio ugdymo įstaigas vaikai pasiekia turėdami skirtingą pasirengimą. Todėl siekiant skatinti visų vaikų saviugdą pagal kiekvieno skirtingas galimybes reikalingas kūrybingas pedagogas, kuris sumaniai išnaudotų netradicines edukacines lauko erdves ir įtrauktų visus vaikus į kūrybines veikas. Tik kūrybingų pedagogų bendradarbiavimas su vaiku ir jo tėvais gali užtikrinti vaiko gerovei reikalingas ugdymosi sąlygas tiek fiziškai, tiek emociškai, tiek intelektualiai, tiek socialiai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje netradicinės edukacinės erdvės sukurs aplinką vaikams mokytis bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje pagal savo pomėgius ir mėgiamas kūrybines veikas. Edukacijos tikslas - padėti vaikams atrasti pažinimo džiugesį, sudaryti sąlygas ugdytis kiekvienam savo tempu ir pagal savo galimybes teikti pagalbą vieni kitiems. Todėl manome, jog ši programa yra aktuali ir reikalinga ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, dirbantiems ir su vaiku ir su šeima.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@ugdykim.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061510650
Renginio vieta