hero

Ugdykime asmeninę lyderystę mokyklose: Italijos švietimo sistemos patirtys

Ugdykime asmeninę lyderystę mokyklose: Italijos švietimo sistemos patirtys

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras
2024-04-22
Baltijos pr., Klaipėda
Programa skirta mokyklos pedagoginiams darbuotojams, siekiantiems gilintis į asmeninės lyderystės ugdymą, susipažįstant su Italijos švietimo patirtimi. Dalyviai turės galimybę lankytis įvairiose Italijos mokyklose ir dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse su vietiniais ekspertais ir pedagogais. Aktyviai bendradarbiaus ir dalinsis patirtimi su kolegomis iš įvairių Italijos švietimo įstaigų. Bus pristatyti mokyklų lyderystės skatinimo modeliai, asmeninės lyderystės įgūdžių kūrimo strategijos, stiprinant bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius veikiant komandoje, supažindinama su inovatyviomis mokymosi aplinkomis. Programos rezultatai numato dalyvių įgytą supratimą apie Italijos švietimo sistemą, įvaldytus konkrečius įrankius asmeninei lyderystei ugdyti. Bus užmegzti tarptautiniai ryšiai ir praturtinta tarptautinio bendradarbiavimo patirtis
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Renginio vieta