hero

„Vaikų ir mokytojų emocinės sveikatos gerinimas šalinant nerimą ir įtampą ir pasitelkiant natūralius kūno sveikatinimo metodus“

„Vaikų ir mokytojų emocinės sveikatos gerinimas šalinant nerimą ir įtampą ir pasitelkiant natūralius kūno sveikatinimo metodus“

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-04-12
Vytauto pr. 44, Kaunas
Programos metu tikslinių grupių įgyta patirtis ir potyriai padės stiprinti visuomenės narių psichologinį atsparumą neigiamiems veiksniams (vienišumas, stresas, melancholija, dėmesio nesutelkimas ir kt.), gerinti bendravimo ir socialinius įgūdžius, stiprinti socialines-emocines kompetencijas, pasitikėjimą savimi, įžvelgti ir paskatinti vaikų talentus. Modulių keitimas išdėstant naujai taip: 1. Pagalbos vaikui metodai dėmesio sutelkimui ir emocijų reguliavimui, netaikant tiesioginio spaudimo (3 val. teorija, 3 val. praktika). 2. Įsisąmoninto dėmesio praktikos ugdymo veiklos kokybės gerinimui ir efektyviam konfliktų sprendimui klasėje (3 val. teorija, 3 val. praktika). 3. Psichologijos paslaptys padedant pasiekti emocinio balanso tikslus, integruojant sunkiųjų vaikų poreikius ugdyme (3 val. teorija, 3 val. praktika, 2 val. savarankiškas darbas). 4. EFT arba emocijų paleidimo metodų tuksenant panaudojimas ugdyme gerinant vaiko ir mokytojo emocinę sveikatą (3 val. teorija, 3 val. praktika). 5. Kūrybiškumo išlaisvinimo metodai ir efektyvus laiko planavimas (3 val. teorija, 3 val. praktika, 2 val. savarankiškas darbas). 6. Sensorinių įspūdžių poreikis ir galia ugdyme (3 val. teorijos, 3 val. praktikos). Programos rezultatas – sustiprinti pedagogų atsparumo įgūdžiai ir socialinės-emocinės kompetencijos.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ginta.tarankiene@kaunosic.lt
Renginio vieta