hero

Klasės vadovų veiklos dermė: lyderystės ir kūrybiškumo link

Klasės vadovų veiklos dermė: lyderystės ir kūrybiškumo link

Kretingos rajono švietimo centras
2024-05-10
Klaipėdos g. 20, Priekulė, Klaipėdos r. sav.
Šiandienos mokykloje svarbus vaidmuo tenka pedagogui – klasės vadovui. Jam keliama daugybė reikalavimų. Klasės vadovas yra ugdymo veikėjas, kurio pagrindinė funkcija – ugdyti ir stiprinti klasės bendruomenę. Jis yra sektinas pavyzdys, todėl labai svarbu, kokia asmenybė yra, kaip geba bendrauti, kokiais kriterijais ir vertybėmis vadovaujasi gyvenime. Klasės vadovas turėtų padėti auklėtiniams išsiugdyti kritinį požiūrį į visuomenėje vykstančius pokyčius, suprasti jų patirtį ir pasaulėžiūrą. Kalbėtis su auklėtiniais gali būti iššūkis. Klasės vadovas turi palaikyti draugiškus santykius su mokiniais, bet labai svarbu, kad išlaikytų tam tikrą profesinį atstumą ir teisingumą, užtikrintų, kad jo autoritetas ir veiksmai būtų gerbiami. Klasės vadovas turi būti kūrybiškas, naudoja įvairias inovatyvias ir įtraukiančias mokymo technikas, skatinant mokinių domėjimąsi ir aktyvų dalyvavimą pamokose. Klasės vadovas bendradarbiauja su tėvais, mokytojais, administracija, palaiko su jais nuolatinį ryšį, dalijasi svarbia informacija apie mokinių pažangą ir iššūkius. Kad būtų galima palengvinti klasės vadovo veiklą, remiantis TŪM rekomendacijomis, nusprendėme įkurti klasės vadovų klubą „Korys“, kuris apimtų dalyvavimą mokymų veiklose, bendradarbiavimą, dalijimąsi patirtimi ir t.t. Programos metu dalyviai įgis žinių, įgūdžių ir įkvėpimo, kurie padės jiems tapti kūrybiškais ir lyderiais klasėje, skatindami mokinių sėkmę ir gerovę. Stiprūs ryšiai su kitų mokyklų klasių vadovais gali ne tik praturtinti profesinį vystymąsi, bet ir pagerinti mokinių patirtį bei skatinti bendruomenės bendradarbiavimą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gene.benetiene@kretingosrsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061454265
Renginio vieta