hero

Naujų bendravimo ir bendradarbiavimo formų taikymas bendruomenėje

Naujų bendravimo ir bendradarbiavimo formų taikymas bendruomenėje

VšĮ Mokymosi mokykla
2024-04-25
Mokyklos g. 6, Ignalina
Ši mokymų programa skirta Ignalinos rajono ir Visagino savivaldybės mokyklų pedagogams, mokytojų padėjėjams, TŪM sričių koordinatoriams bei kitiems mokyklos bendruomenės atstovams. Ji siekia stiprinti ir praplėsti bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius, taip gerinant bendruomenės mikroklimatą ir ugdant efektyvesnius tarpasmeninius santykius. Programa nagrinėja šiuolaikines bendravimo ir bendradarbiavimo formas, koncentruodamasi į skaidrumo, efektyvumo ir konstruktyvumo principus. Ypatingas dėmesys skiriamas emociniam intelektui, nesmurtinei komunikacijai ir grįžtamojo ryšio teikimui, kurie yra gyvybiškai svarbūs kuriant saugią ir palaikančią mokymo(si) aplinką. Programos metu dalyviai įgis praktinių įgūdžių, reikalingų efektyviam informacijos dalijimuisi, problemų sprendimui, konfliktų valdymui, taip pat mokysis, kaip geriau suprasti ir atsiliepti į įvairių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius vaikus, poreikius. Tai padės stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą mokyklose, skatins mokinių emocinę gerovę ir prisidės prie bendruomenės harmonijos bei bendradarbiavimo kokybės gerinimo. Per 40 akademinių valandų truksiantį kursą dalyviai dalyvaus tiek teoriniuose seminaruose, tiek praktinėse užduotyse, leisiančiose taikyti įgytas žinias realiose situacijose. Ši mokymų programa yra puiki galimybė mokytojams ir mokyklos bendruomenės nariams tobulinti savo profesines žinias ir įgūdžius, taip darant teigiamą poveikį visai mokyklos bendruomenei.
Papildoma informacija
Savivaldybė Ignalinos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas lukas@ugdymomeistrai.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 677 11776
Renginio vieta