hero

Kultūriniai patyrimai ir tarpdalykinė integracija

Kultūriniai patyrimai ir tarpdalykinė integracija

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras
2024-05-06
Baltijos pr., Klaipėda
Šia mokymų programa įgyvendinamą iniciatyvą burti draugėn kūrybiškus mokytojus, kaip pagalbą švietimo bendruomenei. Šių mokymų veikla orientuota dalintis idėjomis ir kitais kultūriniais produktais, veikti drauge, artimiau susipažįstant su mieste veikiančiomis kultūros įstaigomis, išnaudojant visą jų kūrybinį potencialą – sukauptais šaltiniais ir žmogiškaisiais ištekliais – ir taikyti veiklose su mokiniais. Pagrindinė veikla patraukli, nes yra orientuota į praktikas. Čia dėmesio centre – įvairūs kūrybiniai metodai, kurie leidžia tobulinti mokinių pažinimo ir kultūrinę kompetencijas pamokose, atskleisti ne tik mokinių, bet ir mokytojų kūrybiškumą Šioje net 60 ak.val. kelionėje bus siekiama drauge įgyvendinti sėkmės kriterijų – mokytojas gauna teorinių ir praktinių žinių ir pasirinkdamas sau tinkančią neformalią aplinką stiprina profesines didaktines kompetencijas ir tobulina ugdymo procesą įtraukiojo ugdymo kontekste. Tikėtina, kad baigęs šią kelionę mokymų programos dalyvis įgys teorinių žinių, praturtės kūrybiškais metodais, valdys praktinius įrankius, kaip į ugdymo procesą įtraukti, pažinti ir gebėti tinkamai atsirinkti / pasirinkti miesto kultūros įstaigas bei jų siūlomą turinį, taikytiną ugdymui. Mokytojams siūloma 10 kūrybiškų būdai mokytis kitaip, įtraukiant pojūčius ir vizualinio mąstymo metodus, socialinės reklamos poveikio, komandos formavimo praktikas ir kt. Dalyviai supažindinami su įrankiais, kaip kokybiškai pasirengti ir organizuoti netradicines pamokas netradicinėse erdvėse ir taikyti mokinių veiklos vertinimo neformalioje aplinkoje būdus, kaip parengti integruotas pamokas pasitelkiant kultūrines patirtis. Ypač tikimasis pačių mokytojų ekspromtu pateikiamų pamokų scenarijų ir epizodų, kaip taikyti pasiūlytus metodus savo ugdymo procese, kaip kurti integruotų pamokų scenarijus. Taip pat tikimasi iš mokytojų ir diskusijos apie tai, kokį pokytį galima kurti savo darbe pasitelkiant kultūrinį išpursimą. Tikimąsi, kad miesto savivaldybės viešosios įstaigos, taip pat kultūros ministerijai pavaldžios įstaigos ir NVO sektoriai taps atvira erdve mokymuisi, o ten dirbantys darbuotojai bus pasirengę bendradarbiauti su švietimo įstaigomis. Mokyklos keliams iššūkis kūrybiškai pažiūrėti į ugdymo turinį, jos noras bendradarbiavimas su kultūros įstaiga – neabejotinas kelias šiuolaikiškai ugdyti mokinio kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, bei prisidėti prie jo kultūrinio išpursimo.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas tomas.sniuksta@kpskc.lt
Renginio vieta