hero

Efektyvi pagalba mokiniui įtraukiojo ugdymo kontekste

Efektyvi pagalba mokiniui įtraukiojo ugdymo kontekste

Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras
2024-04-22
Žirmūnų g. 143, Vilnius
Ši mokymo programa, susidedanti iš trijų modulių, skirta padėti SUP mokiniams integruotis į visavertį ugdymo procesą, skatinti jų gebėjimus ir adaptaciją darbo aplinkoje, kurti aplinką, kurioje kiekvienas dalyvis galėtų sėkmingai plėtoti savo gebėjimus. Pirmoje programos modulio dalyje daugiau kalbama apie mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, atpažinimą, jų sutrikimus, kaip organizuoti ugdymo procesą bei formuoti ugdymo turinį, kad atlieptų SUP mokinių poreikius. Mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams bus pateiktos rekomendacijos, kaip elgtis vienu ar kitu atveju įtraukiojo ugdymo mokymo kontekste bei supažindinta su elgesio kontrolės sistemomis. Kitas modulis, kurio dalys yra skirtos susipažinimui su Įtraukųjį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais, apibrėžiančiais efektyvios pagalbos mokiniui teikimo ir organizavimo etapus. Tai žinios, kurios padės mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui saugiai valdyti jautrią informaciją, sprendžiant ugdymosi procese iškylančias problemas, taikyti įvairias pagalbos mokiniui teikimo formas. Programos metu bus kalbama apie darbą su klase, bendradarbiavimą su šeima, bendruomene. Po teorinių žinių, bus skirtos praktinės ir savarankiško darbo užduotys. Programos paskutiniame modulyje bus pristatyti andragogikos mokymosi principai. Šie principai, skatina įvairiapusę, individualizuotą ir prisitaikančią mokymo aplinką, padeda sukurti palankias sąlygas, kuriose gali sėkmingai mokytis įvairaus lygio, tiek įvairių poreikių mokiniai. Taip pat, bus pateikiama mokymo(si) metodų įvairovė bei galimybė juos išbandyti praktiškai. Po praktinių užduočių svarbi mokymų dalis bus aptarimas, grįžtamais ryšys, kuris leidžia pamatyti naudą dalyviams bei tolimesnes mokymo veiklos kryptis.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas edita.siavdinyte@vesk.lt
Renginio vieta