hero

Kompetencijomis grįstas įtraukusis ugdymas

Kompetencijomis grįstas įtraukusis ugdymas

Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras
2024-04-22
Žirmūnų g. 143, Vilnius
Programoje pristatomi pagrindiniai darbo su specialiųjų poreikių mokiniais pažinimo ir kūrybiškumo kompetencijų tobulinimo klausimai. Programą sudaro penki moduliai (50 akad. val.): I modulis – „Įtraukiojo ugdymo dinamika ir iššūkiai“ (6 ak. val.), II modulis – „Edukacinių erdvių poveikis specialiųjų poreikių vaikų ugdymui“ (17 ak. val.), III modulis – „Kompetencijų ugdymas kulinarijos, konditerijos ir technologijų pamokose“ (16 ak. val.), IV modulis – „Spec. poreikių mokinių kompetencijų ugdymas mokant siuvėjo specialybės“ (10 akad. val.), V modulis – „Gamtos paletės variacijos tekstilėje“ (7 akad. val.). Programos metu įgytos integruotos, tarpdisciplininės žinios bei praktiniai įgūdžiai prisidės prie ugdytojo pasidalintos lyderystės mokymesi ir mokinių įvairovėje. Dalyviai ugdysis pažinimo ir kūrybiškumo kompetencijų įtraukties organizacijoje didinimui.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas giedre.kmitiene@vesk.lt
Renginio vieta