hero

Praktinių įgūdžių tobulinimas konditerinių kepinių ir desertų gamyboje.

Praktinių įgūdžių tobulinimas konditerinių kepinių ir desertų gamyboje.

Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras
2024-04-22
Žirmūnų g. 143, Vilnius
Mokymo programa skirta praktinės pamokos modeliavimui. Tai praktinių modulių užsiėmimai, kuriuose dalyviai gamins šių dienų rinkoje populiarius konditerinius kepinius ir desertus. Mokymų metu bus apžvelgiamos konditerijoje vyraujančias tendencijas, dalinamasi planavimo ir organizavimo patirtimis, kepinių ir desertų receptūromis, technologinio gaminimo proceso gudrybėmis, aptars kylančias problemomis bei jų sprendimo būdus, dalinsis mokymo(si) metodais, žaliavų, įrankių parinkimo ypatumais bei moderniais kepinių ir desertų pateikimo būdais. Kiekvieno modulio pabaigoje aptars technologinius procesus, dalinsis gerąja patirtimi, reflektuos ir įvertins teorinių žinių ir praktinių įgūdžių sąveiką organizuojant ugdymo procesą. Dalyviai bus aprūpinti mokomąja medžiaga, visa reikalinga įranga ir produktais, patiekimo priemonėmis, darbo apranga pagal poreikį (išskyrus avalynę). Ši programa padės tobulinti mokytojų profesinį meistriškumą, gilinti, analizuoti, atnaujinti teorines ir praktines žinias, siekiant ugdymo(si) kokybės.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas edita.siavdinyte@vesk.lt
Renginio vieta