hero

Švietimo įstaigų vadovų mentorių kompetentingo vadovavimo ir kompetencijų ugdymo(si) svarba

Švietimo įstaigų vadovų mentorių kompetentingo vadovavimo ir kompetencijų ugdymo(si) svarba

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
2024-04-22
Pakalnės g. 6 a, Šiauliai
Aktualumas. Pasirengimas siekiant stiprinti dirbančių vadovų patirtį ir profesines kompetencijas pasitelkiant patirtimi, pavyzdžiais ir naujovėmis. Pagalba naujam atėjusiam vadovui, kuris turi nedidelę pedagoginę patirtį, suprasti mokyklos vidaus politiką, strategines kryptis. Stiprinti mentoriavimo įgūdžius. Skatinti bendravimo ir bendradarbiavimo bei kalbos etiketo įgūdžius tarp švietimo institucijų ir kurti mentorystės tinką savo švietimo įstaigose. Šia programa siekiama atnaujinti ir plėtoti švietimo įstaigų vadovų mentorystės kultūros kūrimui būtinas bendrąsias ir vadovavimo ir koordinavimo švietimo įstaigai kompetencijas ir skatinti mentorystės tinklo kūrimą savo švietimo įstaigoje. 40 akademinių valandų mokymo programa ir medžiaga, skirta švietimo įstaigų vadovų mentorių rengimui, jų kompetencijų tobulinimui ir tęstinumui, skatinant vystyti mentorystę savosiose švietimo įstaigose.
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas edita.verygiene@siauliai.lt
Renginio vieta