hero

Įtraukiojo ugdymo organizavimo patirtys Lietuvoje ir užsienyje universalus dizaino mokymuisi prieigos aspektu

Įtraukiojo ugdymo organizavimo patirtys Lietuvoje ir užsienyje universalus dizaino mokymuisi prieigos aspektu

Utenos švietimo centras
2024-05-02
K. Ladygos g. 18C, Utena
Stažuotė Lietuvoje organizuojama dviejose savivaldybėse, kurios turi sėkmingos pagalbos teikimo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams patirties, mokyklose veikia pagalbos mokiniui ir mokytojui modeliai, įstaigos ir savivaldybės administracijos švietimo padalinio specialistai bendradarbiauja su kitais skyriais bei NVO dirbančiomis su įvairius poreikius turinčiais asmenimis. Stažuotė užsienyje organizuojama Vienoje (Austrija). Stažuotės metu dalyviai supažindinami su Austrijoje vykdoma įtraukties politika švietime. Programa yra 40 ak. val., kurią sudaro du savarankiški moduliai. Dalyvavę programoje dalyviai patobulins šių sričių kompetencijas: kognityvinės srities (ugdytinių pažinimo, įtraukiojo ugdymo planavimo ir įgyvendinimo kompetencijas); veikimo kartu (mokymosi drauge, su kitais ir iš kitų, komandinio darbo kompetencijas); emocinės – motyvacinės (lyderystės kompetenciją).
Papildoma informacija
Savivaldybė Utenos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas vitalija.bujanauskiene@gmail.com
Renginio vieta