hero

Tinklaveika stiprinant įgūdžius ir kuriant ryšius

Tinklaveika stiprinant įgūdžius ir kuriant ryšius

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
2024-05-16
Pakalnės g. 6a, Šiauliai
Šiuolaikinėje sparčiai besikeičiančioje švietimo aplinkoje labai svarbi tampa tinklaveika. Tai galinga priemonė, padedanti švietimo bendruomenėms ir jų lyderiams tobulinti įgūdžius, keistis idėjomis ir užmegzti prasmingus ryšius, kurie skatina naujoves ir augimą švietimo bendruomenėje. Tinklaveika apima bendrą požiūrį į mokymąsi ir tobulėjimą, kai žmonės susiburia, kad dalytųsi žiniomis, ištekliais ir patirtimi, siekdami bendros švietimo pažangos. Vienas iš pagrindinių tinklų kūrimo švietimo bendruomenėje veiksnių yra įgūdžių ugdymas. Be to, tinklų kūrimas palengvina keitimąsi idėjomis ir skatina pedagogų, vadovų, politikos formuotojų ir kitų švietimo sektoriaus suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą ir lyderystę. Susirinkę kartu aptarti iššūkių, ieškoti sprendimų ir dalytis sėkmės istorijomis, gali pasinaudoti vieni kitų privalumais ir patirtimi, kad išspręstų sudėtingas švietimo sistemos problemas. Toks bendradarbiavimo būdas ne tik padeda veiksmingiau spręsti problemas, bet ir skatina inovacijų ir kūrybiškumo kultūrą bendruomenėje. Aktyviai dalyvaudami tinklų kūrimo veikloje, švietimo bendruomenių nariai gali sukurti palankią sistemą, kurioje laisvai dalijamasi žiniomis, vertinama patirtis ir skatinamas bendradarbiavimas. Ši programa skirta bendrojo ugdymo mokyklų direktorių, pavaduotojų, skyrių vedėjų praktiniams lyderystės mokymams, siekiant jiems suteikti įrankius ir žinias, reikalingas efektyviam vadovavimui ir bendradarbiavimui šiuolaikinėje švietimo aplinkoje.
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas jolanta.lembertiene@siauliai.lt
Renginio vieta