hero

Aktualus dailės mokymo ir mokymosi turinys. Venecijos bienalė ir klasikinis menas muziejuose ir architektūroje

Aktualus dailės mokymo ir mokymosi turinys. Venecijos bienalė ir klasikinis menas muziejuose ir architektūroje

VšĮ Trakų švietimo centras
2024-04-29
Birutės g. 46, Trakai
Ši pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa (toliau – Programa) yra orientuota į dailės mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymo įvairinimą, atsižvelgiant į 2023–2025 metų prioritetines kvalifikacijos tobulinimo sritis (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-1942), pagrindinį dėmesį skiriant ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų atnaujinimui, skaitmeninių kompetencijų įtvirtinimui. Šios dailės pedagogų Programos aktualumą taip pat pagrindžia „Geros mokyklos koncepcija“ (2015) akcentuojanti atvirą dialogą ir bendradarbiavimą. Šios nuostatos ugdymosi (mokymosi) procesą paverčia unikaliu, improvizuojančiu, kartais provokuojančiu. Stebėjimu, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba pagrįstas ugdymas veiksmingesnis ir įtaigesnis, kai remiasi bendryste, dialogais, diskusijomis, partnerystėmis, kai siejasi su gyvenimo patirtimis bei naujausių informacijos šaltinių ir technologijų įvairove. Programos trukmė – 40 akad. val., iš kurių 16 akad. val. numatyta praktiniams užsiėmimams 12 akad. val. teoriniams pristatymams ir 12 akad. val. savarankiškam darbui. Programą „Aktualus dailės mokymo ir mokymosi turinys. Nuo šiuolaikinių instaliacijų iki figūratyvaus modernizmo. Venecijos bienalė ir klasikinis menas Venecijos muziejuose ir architektūroje“ sudaro trys moduliai: 1. Šiuolaikinio meno kontekstai ir muziejinė edukacija. Lietuvos paviljone Venecijos bienalėje Sant‘Antonino bažnyčioje: Pakui Hardvare ir Marijos Teresės Rožanskaitės atvejis. Venecijos menas muziejuose. 30 akad. val. 2. Meninio tyrimo aktualijos: menas įkvepia kurti: Medijų ir parodų praktika. 5 akad. val. 3. Skaitmeninio meno formos ir klasikinio modernizmo kalba. 5 akad. val.
Papildoma informacija
Savivaldybė Trakų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas centras.trakai@gmail.com
Renginio vieta