hero

Mokymai apie mokyklos bendruomenės įgalinimą įgyvendinti pokyčius: teorija ir praktika

Mokymai apie mokyklos bendruomenės įgalinimą įgyvendinti pokyčius: teorija ir praktika

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras
2024-05-02
Baltijos pr., Klaipėda
Programa skatins tobulinti mokyklos veiklą. Patobulintos lyderystės kompetencijos padės mokyklų bendruomenėms geriau pasiruošti ir priimti pokyčius. Tikėtina, kad mokymų metu įgytos kompetencijos bus taikomos praktiškai ir padės stiprinti mokyklų bendruomenių narių identiteto jausmą: suaktyvės mokyklų savivalda, atsiras naujos veiklos, tradicijos. Numatomas veiklos rezultatas – pokyčio projektas ir pasirengimas jį įgyvendinti. Mokymų metu stengiamasi rasti atsakymus į klausimus: kaip aš suprantu savo ir kolegų lyderystę?; kaip pritraukti ir kaip tausoti žmogiškuosius išteklius?; kokiais būdais galima (ir ar galima?) padėti kurti mokytojo profesijos prestižą?; kaip valdyti darbo santykius?; kaip planuoti laiką ir spėti aprėpti visas sritis?; kaip valdyti pokyčius?. Siektina, kad išklausius programą įstaigose bus įgyvendintos mokytojų ir mokinių iniciatyvos, patirtimi bus pasidalinta su bendradarbiaujančiomis mokyklomis (dalyvaus vadovai ir pedagoginiai darbuotojai).
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas tomas.sniuksta@kpskc.lt
Renginio vieta