hero

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas gimnazijoje

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas gimnazijoje

Panevėžio švietimo centras
2023-12-01
Topolių al., Panevėžys
Tobulinti bendrąsias ir dalykines gimnazijos mokytojų ir vadovų kompetencijas, būtinas atnaujintam ugdymo turiniui įgyvendinti. 1. Gilinti žinias apie UTA. 2. Stiprinti kolegialaus bendradarbiavimo gebėjimus. 3. Tobulinti mokytojų kompetencijas, orientuotas į ugdymo proceso tobulinimą, praktinės patirties reflektavimą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas rima.sarkaniene@gmail.com
Renginio vieta