hero

Edukacinio įrankio „Photon robot“ taikymas ugdomosiose veiklose

Edukacinio įrankio „Photon robot“ taikymas ugdomosiose veiklose

Panevėžio švietimo centras
2023-12-22
Topolių al., Panevėžys
Supažindinti mokytojus su edukacinio įrankio „Photon robot“ valdymu, taikymo galimybėmis ugdymo procese parenkant tinkamą mokymosi scenarijų, atitinkamas priemones, organizuojant besimokančiųjų bendradarbiavimą, atliekant tęstines užduotis mokomųjų dalykų objektams sukurti. 1. Susipažinti su pagrindinėmis edukacinio įrankio „Photon Robot“ programavimo sąvokomis, pirminiais žingsniais ir veiksmais. 2. Aptarti galimus turinio pateikimo ir vertinimo formatus, būdus, metodikas. 3. Kurti mokymosi proceso organizavimo scenarijus.
Papildoma informacija
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas rima.sarkaniene@gmail.com
Renginio vieta