hero

Socialinio emocinio ugdymo šiuolaikiškas ir kokybiškas įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Socialinio emocinio ugdymo šiuolaikiškas ir kokybiškas įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

VšĮ Trakų švietimo centras
2024-05-10
Birutės g. 46, Trakai
Mokymų programa sukurta siekiant stiprinti pedagogų ir vadovų kompetencijas apie socialinio emocinio ugdymo integravimą į ikimokyklinio ugdymo procesą. Programos dalyviai sužinos kaip: - padėti 3-6 metų amžiaus vaikams vis geriau atpažinti ir suprasti savo emocijas, jas sukėlusias situacijas bei priežastis, išlaisvinti savireguliacijos procesus, įgalinančius kryptingai plėtoti asmenines savybes ir gebėjimus, įveikti iššūkius, valdyti santykių kūrimą ir mokymąsi, globoti ir rūpintis kitais, kurti tvirtus santykius bei priimti atsakingus sprendimus; - kurti žaismingas ir įtraukiančias socialinio emocinio ugdymo veiklas, pasitelkti provokacijas ir iššūkius, kurti lanksčius ugdymo kontekstus, įgalinančius vaikus išsiugdyti pasitikėjimo, rūpinimosi savimi ir kitais, kultūrinio ir socialinio jautrumo, komunikavimo, lankstaus mąstymo, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis pradmenis; - užtikrinti kiekvieno ugdytinio įsitraukimą, remiantis universalaus dizaino mokymuisi prieiga; - stiprinti ugdytinių motyvaciją ir aktyvų vaiko dalyvavimą socialinio emocinio ugdymo užsiėmimuose; - diegti socialinio emocinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje; - vertinti ugdytinių socialinius emocinius gebėjimus ir pažangą. Programa suteiks naujų žinių, padės įgyti reikalingų ir naudingų įgūdžių.
Papildoma informacija
Savivaldybė Trakų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas centras.trakai@gmail.com
Renginio vieta