hero

Aplinkos įgalinimas įtraukiajam ugdymui

Aplinkos įgalinimas įtraukiajam ugdymui

VšĮ Mokymosi mokykla
2024-06-18
Vytauto g. 56, Dusetos, Zarasų r. sav.
Programa skirta Zarasų rajono švietimo institucijų darbuotojams, siekiantiems geriau suprasti ir taikyti įtraukiojo ugdymo principus. Įtraukusis ugdymas reikalauja mokytojų, administracijos bei švietimo pagalbos specialistų gebėjimo atpažinti ir atitinkamai reaguoti į kiekvieno mokinio individualius poreikius, ypač atsižvelgiant į jų sensorines ir emocines būsenas. Mokymai leis dalyviams įgyti praktinių įgūdžių ir teorinių žinių, padėsiančių efektyviau organizuoti mokymosi aplinką, atsižvelgiant į mokinių įvairovę.
Papildoma informacija
Savivaldybė Zarasų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas lukas@ugdymomeistrai.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 67711776
Renginio vieta