hero

STEAM – tarpdisciplininių veiklų ir šiuolaikinių technologijų sintezė

STEAM – tarpdisciplininių veiklų ir šiuolaikinių technologijų sintezė

Kauno rajono švietimo centras
2024-05-20
Mokyklos g. 5, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav.
Programos turinys ir darbo formos (seminarai, diskusijos, praktiniai užsiėmimai ir kt.) orientuotos tobulinti pedagoginių darbuotojų šiuolaikinės ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijas siekiant kokybiškai organizuoti ugdymo(si) procesą, taikyti ugdymo mokslo ir praktikos sintezę. Programos tikslas - tobulinti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų profesinės ir kognityvinės srities kompetencijas, reikalingas sėkmingam STEAM metodikos taikymui.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas daivaklimante@gmail.com
Renginio vieta