hero

Šiuolaikiško ugdymo proceso organizavimas, siekiant kiekvieno mokinio pažangos. Lietuvos patirtis

Šiuolaikiško ugdymo proceso organizavimas, siekiant kiekvieno mokinio pažangos. Lietuvos patirtis

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
2024-05-27
Pakalnės g. 6 a, Šiauliai
Siekiant ugdymo kokybės, mokykloms svarbu susitelkti į šiuolaikiško ugdymo proceso organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio pažangos. Į procesus būtina įsitraukti visai bendruomenei (pedagogams, vadovams, tėvams, mokiniams). Programa yra parengta siekiant organizuoti stažuotes Kauno miesto mokyklose, siekiant susipažinti su priimančios/stažuotės mokyklos politika, praktika, kultūra, STEAM ugdymu, lyderyste veikiant, įtraukiuoju ugdymu, kultūriniu ugdymu. Mokytojai dalykininkai stažuotės metu susipažins su naujais, veiksmingais mokymo metodais, užmegs dalykinius ryšius tolimesniam bendravimui ir patirties dalijimuisi STEAM ugdyme kuris skatina praktinį, kūrybišką ir daugiadisciplininį mokymąsi, sprendžiant realius pasaulio iššūkius įgyvendinant kūrybines idėjas ir projektus. Įtraukiąjame ugdyme kuriuo siekiama sukurti aplinką, kuri skatina visų mokinių įtrauktumą, įvairovę ir lygybę bei lyderystę veikiant kurioje lyderis aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje ir procesuose. Kultūriniame ugdyme, kuris skatina supratimą ir vertinimą įvairių kultūrų, tradicijų, istorijos, kalbų. Mokyklų vadovai lengviau pereis prie šiuolaikinės ugdymosi paradigmos, kurioje lyderis aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje ir procesuose. Ši lyderystės forma dažnai apima tiesioginį sąveikavimą su komandos nariais, vadovavimą projektams ar veikloms bei bendravimą su kolektyvu. Efektyvesnė tinklaveika, palengvins kuriant naujus mokyklų tarpusavio ryšius, atvers galimybes materialiaisiais, intelektiniais ir žmogiškaisiais ištekliais naudotis kitų mokyklų mokiniams ir mokytojams. Tikimasi didesnio mokyklų bendruomenių įsitraukimo į pokyčių įgyvendinimą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas edita.verygiene@siauliai.lt
Renginio vieta