hero

Įkvėpkime pokyčius kartu!

Įkvėpkime pokyčius kartu!

Telšių švietimo centras
2024-05-27
S. Daukanto g. 35, 87104, Telšiai
Šiuolaikiniai švietimo vadovai ir teoretikai siekia nuolat tobulinti ugdymo procesą ir skatinti mokytojų bei mokinių aktyvų įsitraukimą į mokyklos gyvenimą. Su didėjančiu poreikiu mokytojams ir mokiniams dalyvauti mokyklos bendruomenės sprendimų priėmime, būtina skatinti ir ugdyti jų lyderystės ir savivaldos gebėjimus. Šių mokymų ciklas apima ne tik teorinių žinių, bet ir dalyvių praktinių įgūdžių ugdymą. Mokytojams ir mokiniams svarbu įgyti įgūdžių, kurie ne tik padėtų jiems efektyviai veikti savo kasdienėje veikloje, bet ir skatintų jų asmeninį ir profesinį tobulėjimą bei bendruomenių gerovę. Mokymų dalyviai įgis reikalingų įgūdžių, įrankių efektyviam mokinių savivaldos vaidmenų įgyvendinimui mokykloje ir už jos ribų. Mokymų ciklo metu bus išnagrinėtos svarbiausios temos, susijusios su mokinių savivaldos lyderystės plėtra, įskaitant laiko ir darbų planavimo, įgyvendinimo bei įvertinimo kompetencijas, mokinių vaidmenį mokyklos bendruomenėje, atstovavimą mokinių interesams, savanoriškos veiklos organizavimą, projektų inicijavimą ir valdymą, renginių organizavimą, taip pat tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir tarptautinių projektų svarbą. Šiuolaikinės švietimo sistemos kontekste, kuri akcentuoja mokinių įtraukimą, pilietinę ir socialinę kompetencijas bei tarptautinį bendradarbiavimą, šios temos yra ypač reikšmingos. Pedagogų lyderiai, vadovaujantys mokinių savivaldai, motyvuos ir paskatins mokinius labiau įsitraukti į ugdymo procesą ir mokyklos bendruomenės gyvenimą. Programos trukmė: 49 akad. val., iš jų 9 val. savarankiško darbo.
Papildoma informacija
Savivaldybė Telšių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37060098867
Renginio vieta