hero

Skirtingų ugdymosi poreikių turinčių mokinių aplinkos ir mokymo metodų pritaikymas

Skirtingų ugdymosi poreikių turinčių mokinių aplinkos ir mokymo metodų pritaikymas

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-05-20
Vytauto pr. 44, Kaunas
Siekiant užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą bei skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, įtraukimas ir teisingumas yra suprantami kaip kokybiško ugdymo pagrindas, juk kiekvienas besimokantysis yra vienodai svarbus, o švietimas turi būti visapusiškas, juo siekiama mokymą pakeisti mokymusi. Pedagogika turi orientuotis į problemas, dalykų sąveiką, formalaus ir neformalaus ugdymo sujungimą. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Skirtingų ugdymosi poreikių turinčių mokinių aplinkos ir mokymo metodų pritaikymas“ (40 val.) 5 moduliai (seminarai): 1. „Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas – kokybiškas, personalizuotas, atitinkantis galias ir poreikius.“ (7 val.) 2. „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kokybiško ugdymo užtikrinimas“ (10 val.) 3. „Gabaus ir talentingo vaiko įgalinimas“ (7 val.) 4. Aplinkų pritaikymą SUP mokinių ugdymui „Sensorinių įspūdžių poreikis ir galia ugdyme“ (10 val.) 5. Edukacinė išvyka „Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose“ (6 val.)
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas silvija.jockute@kaunosic.lt
Renginio vieta