hero

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdomosios veiklos kokybės modelis

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdomosios veiklos kokybės modelis

VšĮ "Vaikų ugdymas"
2024-05-24
Budiniškių g. 9 - 131, 05275, Vilnius
Programoje plėsime savo supratimą apie vaiko gerovę ir ugdymosi procesą, kas akcentuojama Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės metodinėse rekomendacijose. Vaiko asmenybinei raidai padeda ugdymo strategijų analizė, ugdymo strategijų modeliavimas, skatinantis vaiko mokymosi procesą. Analizuosime kaip sukurti vaikų psichologinį ir fizinį saugumą; socioemocinę grupės aplinką, kuri turi lemiančios reikšmės vaikų harmoningam ugdymuisi; kaip sukurti vaikų pažinimo smalsumą žadinančią aplinką ir žaidimą, kaip pagrindinę vaiko veiklą. Planuojant ugdymą labai svarbi mokytojo sąveika su vaikais: kokią poziciją ir laikyseną jis užima stiprinant vaikų tarpusavio bendradarbiavimą; kaip kuria visiems vaikams lygias galimybes ugdytis ir tobulėti; kaip stengisi išlaikyti balansą tarp vaiko spontaniškos iniciatyvos veikti (aš pats) ir susitarimų laikymosi; kaip kuria patirtinei vaiko veiklai tinkamas sąlygas; bei skatina vaikų norą žaisti. Analizuodami sėkmingus atvejus, tinkamai pateiksime informaciją tėvams apie vaikų raidą, kas skatintų tėvus bendradarbiauti bei kurti stimuliuojančią ugdomąją aplinką namuose savo vaikams. Bus modeliuojami veiksmingi informacijos tėvams pateikimo būdai apie išteklius ir paslaugas, tiek esančias ugdymo įstaigoje, tiek ir už ugdymo įstaigos ribų. Pokyčiai ugdymo įstaigoje prasideda nuo mokytojo suvokimo, kad prieš norint kažką pakeisti ugdymo įstaigoje, riekia keistis pačiam. Priklausomai nuo ugdymo įstaigos bendradarbiavimo kultūros, mokytojas gali (arba ne) keistis darbo vietoje, tobulėti ir taip keisti ugdymo įstaigos, kaip besimokančios organizacijos, kultūrą. Todėl svarbi programos dalis yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos veiklos vadyba, siekiant nuolatinio profesinio tobulėjimo.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@ugdykim.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 370655 64853
Renginio vieta