hero

Edukacinės erdvės Suomijos ir Estijos gamtinio ugdymo įstaigose, gamtinis ir ekologinis ugdymas jose: metodai, patirtys, galimybės

Edukacinės erdvės Suomijos ir Estijos gamtinio ugdymo įstaigose, gamtinis ir ekologinis ugdymas jose: metodai, patirtys, galimybės

Klaipėdos rajono švietimo centras
2024-06-16
Kvietinių g. 30, Gargždai
Klaipėdos rajone planingai vykdoma TŪM projekto STEAM laboratorijų, įrangos įsigijimas ir įrengimas praktiniam ugdymo turiniui įgyvendinti, renkama informacija ir žinios apie STEAM ugdymo metodus, temas, inovacijas, gerąsias praktikas. Įsteigta STEAM infrastruktūra Gargždų „Vaivorykštės“ ir Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijose, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje pastatytos 4 naujos gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų, informacinių technologijų laboratorijos. Minėtuose objektuose turės užsiėmimus ir pamokas mokiniai iš Gargždų „Minijos“ ir Gargždų „Kranto“ progimnazijų, Vėžaičių, Dovilų, Kretingalės Endriejavo, Dituvos ir Ketvergių pagrindinių mokyklų. Ši programa yra viena iš sudėtinių dalių, kuri padės parengti ir įgyvendinti ilgalaikę Klaipėdos rajono savivaldybės STEAM mokymo proveržio strategiją. Lygiagrečiai būtinas STEAM dalykų mokytojų profesinis tobulėjimas ruošiantis praktinio ugdymo turinio įgyvendinimui bei kuriant naujas erdves gamtiniam ir ekologiniam ugdymui. Itin aktualu kurti STEAM ugdymo sistemą, nes pavienės iniciatyvos nekuria tvaraus požiūrio į STEAM ugdymą ir tokiu būdu neužtikrina veiklų tęstinumo. Programoje numatyti mokytojų vizitai į gamtos centrus, muziejus, nacionalinius parkus, žygis pažintiniu gamtos taku padės gamtos mokslų dalyko mokytojams formuoti sampratą, kaip bendradarbiavimas su aukščiau paminėtomis institucijomis gali sustiprinti ir praplėsti STEAM ugdymo mokykloje galimybes. Programa sudarys galimybes pamatyti ir įvertinti STEAM ugdymo turinio visumą konkrečioje mokykloje. Programa padės pasirengti rajone sukurti naujas ir šiuolaikiškas mokymosi bazes ir aplinkas, naujus mokymosi modelius, leidžiančius efektyviai panaudoti finansinius ir sutelkti žmogiškuosius išteklius, bet svarbiausia – kiekvienam mokiniui bus sudarytos galimybės mokytis per savo patirtis problemų sprendimui įgalinančioje ugdymosi aplinkoje.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas nomeda.skliuderiene@krsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 861533534
Renginio vieta