hero

SUP turinčių mokinių pažinimo, komunikavimo, mokėjimo mokytis kompetencijų stiprinimas. Dalykų turinio pritaikymas įvairių poreikių mokiniams

SUP turinčių mokinių pažinimo, komunikavimo, mokėjimo mokytis kompetencijų stiprinimas. Dalykų turinio pritaikymas įvairių poreikių mokiniams

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras
2024-06-12
Galinio Pylimo g., Klaipėda
Nacionalinis universalaus dizaino mokymuisi centras (2011) tradicinį ugdymo turinį yra pavadinęs ugdymo turiniu su negalia, nes toks turinys parengtas „vidutiniams statistiniams“ mokiniams ir todėl neatitinka tikros klasės, kurioje ne visi mokiniai yra „vidutiniai statistiniai“, poreikių. Dėl to asmenys, turintys fizinių, jutiminių, psichosocialinių/psichinių ir raidos sutrikimų, dažnai tampa tarsi išstumti iš švietimo sistemos. Yprastame ugdymo turinyje mokymo medžiaga pateikiama vienu arba dviem būdais, kuriuos lengvai suvokti pajėgia tam tikri mokiniai, o variantų, kaip mokyti, pateikiama nedaug. Naudojantis universalaus dizaino mokymuisi programa identifikuojami visi skirtingi ugdymo turinio pritaikymo būdai taip, kad jis būtų lengvai suvokiamas visiems mokiniams. Čia galima rasti ir naudoti sudominimo, turinio, rezultatų pateikimo ir vertinimo metodų naudojimo instrumentų atliepiančių visų mokinių poreikius. Šiame seminare remiantis Klaipėdos Litorinos mokyklos komandos patirtimi taikant universalaus dizaino mokymuisi programą, bus pristatyta kaip realizuoti praktikoje visiškos įtraukties idėją – teoriją, nuostatas ir įsitikinimus bei praktinės idėjos, metodai ir jų taikymo būdai. Mokyklos komandą taip pat supažindins su savo patirtimi kuriant bendrumo ir bendruomenės jausmą klasėje, kuris yra lygiai toks pats svarbus, kaip ir joje dėstomas ugdymo turinys.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas tomas.sniuksta@kpskc.lt
Renginio vieta