hero

Šiuolaikinės ugdymo paradigmos link – nuo komandos sutelkimo iki pamokos, grįstos kompetencijų ugdymu

Šiuolaikinės ugdymo paradigmos link – nuo komandos sutelkimo iki pamokos, grįstos kompetencijų ugdymu

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
2024-06-17
V. Mačernio g. 29, Plungė
Paskutinį kartą Bendrosios ugdymo programos buvo atnaujintos 2008 m., t. y. praėjo 14 metų ir atėjo metas pokyčiams. Kol atnaujintas ugdymo turinys pasieks mokyklas, visiems, kurie prisiima atsakomybę už švietimo kokybę ir ugdymo rezultatus, tiek mokyklos, tiek savivaldybės lygmeniu būtina tinkamai pasirengti. Kiekvienai ugdymo įstaigai ir jos vadovams svarbu įsipareigoti sukurti palankią mokytojo darbui aplinką ir veikti kolegialiai su kitais, siekiant maksimalios vadybinių sprendimų ir veikimo kartu sinergijos. Iki 2023 m. rugsėjo mėn. turi būti parengtos rekomendacijos mokytojams, sukurtas skaitmeninis įrankis mokinių pažangai stebėti, skaitmeninės priemonės, patobulintos mokytojų kompetencijos. Nuolat spartėjančios kaitos sąlygomis reikia priimti vis naujus iššūkius. Pedagogui svarbu tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, ieškoti naujų ir šiuolaikiškų formų, būdų ir metodų, kaip dirbti su mokiniais, kaip stiprinti mokymosi motyvaciją. Ruošiantis sklandžiam atnaujinto ugdymo turinio diegimui, reikia kiekvienai šalies mokyklai tinkamai pasiruošti. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa skirta tobulinti įvairių dalykų pedagogų kompetencijas (būtinas sėkmingam atnaujintų (2023 m.) bendrųjų programų įgyvendinimui ir įsijungimui į tikslingos praktikos kaitą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Plungės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas laimagalvanauskiene@plungespspc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 844859076
Renginio vieta