hero

Kokybės vadybos sistemos „Nuolatinis tobulinimas švietime“ diegimo mokymai

Kokybės vadybos sistemos „Nuolatinis tobulinimas švietime“ diegimo mokymai

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2024-08-01
P. Butlerienės g. 3, 68306, Marijampolė
Ugdymo įstaigos Lietuvoje susiduria su problemomis tokiose kritiškai svarbiose srityse kaip mokinių motyvacija, mokinių atsakomybė, mokinių savarankiškumas, ugdymo pasiekimai, mokinių socialinė-emocinė gerovė. Lygiai taip pat pedagogai susiduria su motyvacijos stoka, žema socialine emocine gerove, ribotu įsitraukimu į kvalifikacijos tobulinimo veiklas ir pažangių ugdymo metodų taikymo stoka. Iš tiesų, vakarų šalių mokslininkai pastebėjo, kad tiek mokinių, tiek pedagogų problemos yra panašios ir tiesiogiai tarpusavyje susijusios. Tad jas galima ir būtina spręsti kartu. Žymiausias pasaulyje švietimo ekspertinis centras „The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching“ teigia, kad vienas iš trijų strateginių jo tikslų plėtoti ir skatinti kokybišką Tobulinimo mokslo (angl. Improvement Science“) taikymą, tam kad būtų sprendžiami šaliai (JAV) patys svarbiausi iššūkiai švietimo srityje, ir kad kokybiškas tobulinimo mokslo taikymas padeda atsakyti į klausimą, koks turi būti „Ateities ugdymas ir mokymasis“ (anlg. the Future of Learning). Siekiant sistemiškai išspręsti susikaupusias problemas ir taikyti į „ateities ugdymą“ orientuotus metodus buvo sukurta nuosekli vadybos ir ugdymo praktikas apjungianti kokybės vadybos sistema „Nuolatinis tobulinimas švietime“. Ši kokybės vadybos sistema Lietuvoje pirmą kartą buvo pristatyta 2019 metais švietimo konferencijose, kurią rengė Švietimo ir Mokslo ministerija, su pavaldžiomis įstaigomis ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu. Ši sistema jau yra sėkmingai pritaikyta tris metus vykstančiame Vilniaus miesto savivaldybės pilotiniame projekte. Ši sisteminė metodologija yra detaliai aprašyta Marijke Broer knygoje „Nuolatinis tobulinimas švietime: praktinės įgyvendinimo strategijos strategijos visuose lygiuose“. Knygoje perteikta daugiau nei per 25 metų sukaupta patirtis praktiškai taikant „Nuolatinio tobulinimo švietime“ metodologiją. Ji gali būti diegiama trijuose lygiuose: klasės lygmenyje, mokyklos (profesinės besimokančios / nuolat tobulėjančios bendruomenės) ir savivaldybės. Ši programa yra lanksti, t.y. ji leidžia kokybės vadybos sistemą diegti: 1. tik klasės (darželiuose grupės) lygyje 2. tik mokyklos (profesinės bendruomenės) lygyje 3. abiejuose kartu: ir klasės, ir mokyklos. Tai priklauso nuo klientų (organizacijų) arba individualių dalyvių poreikių, turimų laiko bei finansinių išteklių. Lankstumas yra pagrįstas tuo, kad visi pagrindiniai kokybės sistemos elementai yra vienodi (simetriški), tai reiškia temos iš principo abejuose lygiuose yra tos pačios.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Marijampolės sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas rastine@mmlsc.lt
Renginio vieta