hero

Priemonės

„Classtime“

Išplėsti Suskleisti

Individualios mokinių pažangos stebėjimo skaitmeninė mokymo priemonė, skirta klasėje arba nuotoliniu būdu organizuoti mokinių pasiekimų patikrinimą, vesti užsiėmimus, viktorinas. Didinama mokytojo ir besimokančiojo sąveika, didinamas mokymosi pažangos skaidrumas, palengvinamas ir pagreitinamas mokytojo darbas.

Vieni iš  „Classtime“ autorių yra talentingi programuotojai iš Ukrainos. Prasidėjus karui bendrovė „Classtime“ visiems mokytojams iš Ukrainos sustabdė mokėjimus už platformos naudojimą.

Kviečiame Lietuvos švietimo bendruomenę įsigyti „Classtime“ licencijų ir taip prisijungti prie bendrovės  „Classtime“ iniciatyvos leisti Ukrainos mokytojams ir mokiniams nemokamai naudoti platforma ugdyme.

VšĮ „Švietimo tinklas“ atliko platformos „Classtime“ lokalizavimo darbus. Dabar veikia lietuviška „Classtime“ versija.

Mokymo(si) turinio dalijimosi platformoje „Inovatyvi Mokykla“ http://www.inovatyvimokykla.lt/ įvairių dalykų mokytojai gali laisvai naudotis kitų mokytojų paruoštais interaktyviais mokymo ištekliais, mokytojų sukurtus darbus, naudojant skaitmeninę priemonę „Classtime“ nuolat pildome ir atnaujiname.

 Daugiau informacijos rasite čia: https://tinklas.lt/classtime/.

Papildoma informacija

Autorius:
Classtime
SMP tipas:
Virtuali mokymo aplinka
Ugdymo programos pavadinimas:
Priešmokyklinio ugdymo programa
Pradinio ugdymo programa
Pagrindinio ugdymo programa
Vidurinio ugdymo programa
Dalykų grupės pavadinimas:
Priešmokyklinis ugdymas
Dorinis ugdymas
Kalbinis ugdymas
Visuomeninis ugdymas
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
Meninis ugdymas
Fizinis ir sveikatos ugdymas
Dalyko pavadinimas:
Priešmokyklinis ugdymas
Etika
Lietuvių kalba ir literatūra
Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Baltarusių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Vokiečių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Lietuvių kalba pagal kalbos mokėjimo lygius (A1–B2)
Užsienio kalba (pirmoji)
Užsienio kalba (antroji)
Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Geografija
Teisė
Filosofija
Psichologija
Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba
Geografinės informacinės sistemos
Ekonomika ir verslumas
Matematika
Informatika
Biologija
Chemija
Fizika
Astronomija
Gamtos mokslai
Inžinerinės technologijos
Technologijos
Muzika
Dailė
Teatras
Šokis
Medijų menas
Menų istorija
Taikomosios technologijos
Fizinis ugdymas
Gyvenimo įgūdžiai
Etninė kultūra
Visuomeninis ugdymas
Klasė (klasės):
Priešmokyklinė grupė
1 klasė
2 klasė
3 klasė
4 klasė
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
9 (I gimnazijos) klasė
10 (II gimnazijos) klasė
III gimnazijos klasė
IV gimnazijos klasė
Klasių koncentrai:
Priešmokyklinis ugdymas
1–2 klasių koncentras
3–4 klasių koncentras
5–6 klasių koncentras
7–8 klasių koncentras
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
III–IV gimnazijos klasių koncentras
Tinkamumas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui:
Taip
Atitinka nustatytus SMP reikalavimus:
Taip
Mokamas:
Iš dalies
Teikėjas:
Viešoji įstaiga „Švietimo tinklas“
Kalba:
lietuvių
anglų
vokiečių
prancūzų
ukrainiečių
rusų
Teikėjo deklaracija dėl atitikimo SMP reikalavimams:

Atsiliepimai

Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę vartotojai. Norėdami prisijungti, paspauskite .

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.