hero

Biologija. Vadovėlis 7 klasei, 2 dalis

Biologija. Vadovėlis 7 klasei, 2 dalis

2024-03-20
Nacionalinė švietimo agentūra
Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje skelbiama apie pateiktą biologijos vadovėlio 7 klasei II-ą dalį. Jis parengtas pagal 2022 m. atnaujintą biologijos bendrąją programą, kuriame daug dėmesio skiriama patirtinei veiklai, tarpdalykinei integracijai, mokiniai skatinami kelti asmeninius iššūkius, ugdytis bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Vadovėlį sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje aptariama ląstelės ir organizmai, genai ir paveldimumas, ląstelių dalijimasis, antroje – gyvųjų organizmų klasifikacija, virusai, protistai, grybai, augalai ir gyvūnai.

Kiekviena dalis suskirstyta į skyrius, šie – į temas. Skyriai pradedami trumpu pristatymu ir baigiami apibendrinimu. Apibendrinimas susideda iš skyriaus santraukos ir užduočių. Santraukos padės pasiruošti atsiskaitomiesiems darbams, o pagal sudėtingumą išdėstytos užduotys – pasitikrinti ir įsivertinti žinias bei gebėjimus.

Temos pradedamos klausimais, atskleidžiančiais temos sąsają su gyvenimu, ir gairėmis, paaiškinančiomis, ką mokinys išmoks. Teorinė medžiaga suskaidyta į smulkesnes dalis, kad joje būtų lengviau orientuotis. Temos pabaigoje pateikiama klausimų ir užduočių žinioms įtvirtinti, praktinių veiklų įgūdžiams lavinti ir trumpas apibendrinimas išeitai medžiagai pakartoti.

Vadovėlio turinys pritaikytas įvairių gebėjimų mokinių pasiekimams ugdyti, todėl sudaro puikią galimybę individualizuoti ir diferencijuoti pamokos veiklą.