hero

Geografija. Vadovėlis 10 klasei (Horizontai)

Geografija. Vadovėlis 10 klasei (Horizontai)

2024-05-16
Nacionalinė švietimo agentūra
Vadovėlių duomenų bazėje skelbiama informacija apie geografijos vadovėlį 10 klasei (serija „Horizontai“), kuriame rasite:
 • Ciklais parengtą naują mokymo(si) medžiagą ir turimų žinių kartojimo atlankas;   
 • Ciklo temos siekius ir mokymo(si) uždavinius suderintus su JT tvarumo tikslais;
 • Aiškiais etapais sudarytus tyrimų ir praktikos darbų planus, veiklos žingsnius ir užduotis; 
 • Specialiai išskirtas užduotis nuosekliai kompetencijoms ugdyti(s);
 • Žemėlapius, schemas, informacinius grafikus, teorines sąvokas; 
 • Ciklo apibendrinime – medžiagos konspektą, struktūruotos grupines, individualias, projektines užduotis ir įsivertinimą;
 • Per QR pasiekiamą papildomą skaitmeninį turinį vadovėlio užduotims atlikti ar susipažinti su platesne informacija.

 Vadovėlio komplektą sudaro:

 • Vadovėlis;
 • Pratybų sąsiuvinis;
 • Atlasas;
 • Rekomendacijos mokytojui ir skaitmeninis turinys https://klase.eduka.lt/.