hero

Informatika. Vadovėlis 5-6 klasei, 2 dalis (Horizontai)

Informatika. Vadovėlis 5-6 klasei, 2 dalis (Horizontai)

2024-02-28
Nacionalinė švietimo agentūra

Švietimo portale skelbiama informacija apie vadovėlio Informatika. 5-6 klasei, 2 dalį. Vadovėlis parengtas pagal 2022 m. pagrindinio ugdymo bendrąją programą.

Serijos „Horizontai“ vadovėlių komplektų rengėjai kviečia mokinius ugdytis įdomiai ir prasmingai: ne tik įgyti reikalingų teorinių žinių, bet ir mokytis tyrinėti reiškinius, lavinti gyvenime reikalingus įgūdžius. Naujos kartos komplektai išsiskiria originaliu dizainu, kad patrauktų ir išlaikytų vaiko dėmesį, paskatintų jį aktyviai mokytis.
Komplekto leidiniuose:
•    programavimo pagrindai naudojant „Scratch“ programavimo kalbą; ja lengva naudotis, su ja greitai išmokstama programuoti; kodavimas gerina problemų sprendimo įgūdžius, skatina analitinį mąstymą, kūrybiškumą;
•    daug skirtingų tipų ir sudėtingumo žaismingų užduočių su patarimais, instrukcijomis, pavyzdžiais padės kiekvienam mokiniui pasijusti programuotoju;
•    išskirti mokymo(si) etapai (mokinys žinos, kuris etapas, kas toliau);
•    užduotims atlikti pateikti žingsniai, pagal kuriuos mokiniai gali savarankiškai jas atlikti per pamoką arba namie, jeigu nedalyvavo pamokoje; skatinamas mokinių savarankiškumas;
•    gyvenimiški kontekstai; sąsajos su pažįstama aplinka;
•    integruotas ugdymas per projektines ir reiškinių tyrinėjimo veiklas;
•    šiuolaikinis dizainas, daugiau vaizdo medžiagos, infografikų;
•    pasiekimų įsivertinimas pagal keturis pasiekimų lygius;
•    papildomas skaitmeninis turinys, skirtas vadovėlyje pateiktoms užduotims atlikti arba susipažinti su papildoma informacija.