hero

Istorija. Vadovėlis 9 klasei, 2 dalis (Horizontai)

Istorija. Vadovėlis 9 klasei, 2 dalis (Horizontai)

2024-02-05
Nacionalinė švietimo agentūra
Švietimo portale paskelbta informaciją apie istorijos vadovėlio 9 klasei 2-ą dalį. Serijos „Horizontai“ vadovėlių komplektų rengėjai kviečia mokinius ugdytis įdomiai ir prasmingai: ne tik įgyti reikalingų teorinių žinių, bet ir mokytis tyrinėti reiškinius, lavinti gyvenime reikalingus įgūdžius. Naujos kartos komplektai išsiskiria originaliu dizainu, kad patrauktų ir išlaikytų mokinio dėmesį, paskatintų jį aktyviai mokytis. Parengta pagal 2022 m. Pagrindinio ugdymo bendrąją programą. Vadovėlyje rasite:
•    ciklais parengtą aptariamo laikotarpio medžiagą su laiko juosta ir ciklo mokymo(si) planu;   
•    kiekvienam ciklui pateiktą ilgalaikę projektinę užduotį;  
•    ciklo temą perteikiančius šaltinius ir užduotis jiems tyrinėti;
•    „Idėjų banką“ – daugiau šaltinių ir medžiagos išsamesniam laikotarpio vaizdui susidaryti;
•    „Istorijos tyrinėjimo žingsnius“ – istorinio pasakojimo strategijas;
•    sąvokas, apibrėžtis, komentarus aktualioje mokymo(si) medžiagos vietoje; 
•    „Apibendrinimo“ dalyje – ciklo medžiagos konspektą, užduotis įtvirtinimui, pasiekimų įsivertinimo laiptelius;
•    „Atrandame istorijos paveldą“ – pagal tematiką atrinktus paveldo, nacionalinio pasididžiavimo objektus, nuorodas į papildomus šaltinius ir aktualizavimo užduotis;
•    papildomą skaitmeninį turinį, reikalingą vadovėlyje pateiktoms užduotims atlikti ar susipažinti su papildoma informacija.