hero

Kaip augti sveikam? Kovas. Integruotas vadovėlis. 1 klasė (Vaivorykštė)

Kaip augti sveikam? Kovas. Integruotas vadovėlis. 1 klasė (Vaivorykštė)

2024-03-25
Nacionalinė švietimo agentūra
Švietimo portale paskelbta integruoto vadovėlio 1 klasei „Kaip augti sveikam? Kovas“, 7-osios dalies serija „Vaivorykštė“.

Pagrindinis 1 klasei skirtų „Vaivorykštės“ vadovėlių tikslas – integruojant mokomuosius dalykus (visuomeninį ugdymą, gamtos mokslus, lietuvių kalbą, matematiką, dailę, muziką, šokį, teatrą, etiką) ugdyti stiprią, atsakingą, smalsią asmenybę, kuri mokėtų pažinti ir tyrinėti pasaulį pačiais įvairiausiais būdais.  

Integruotas vadovėlis atliepia kiekvieno mokomojo dalyko ugdymo programą, siekia joje numatytų tikslų ir uždavinių, didelis dėmesys skiriamas kompetencijų ugdymui. Kovo mėnesio vadovėlyje „Kaip augti sveikam?“ nagrinėjamos trys temos: „Kokie mūsų poreikiai?“, „Kaip jaučiamės?“, „Kokie mūsų įpročiai?“. Kiekvieną temą vainikuoja projektas, skatinantis ir mokantis fantazuoti, kurti, bendradarbiauti ir praktiškai pritaikyti įgytas žinias, gebėjimus.