hero

Kur mes gyvename? Vasaris. Integruotas vadovėlis. 1 klasė (Vaivorykštė)

Kur mes gyvename? Vasaris. Integruotas vadovėlis. 1 klasė (Vaivorykštė)

2024-02-12
Nacionalinė švietimo agentūra

Švietimo portale pristatomas integruotas vadovėlis 1-ai klasei. Pagrindinis 1-ai klasei skirtų „Vaivorykštės“ vadovėlių tikslas – integruojant mokomuosius dalykus (visuomeninį ugdymą, gamtos mokslus, lietuvių kalbą, matematiką, dailę, muziką, šokį, teatrą, etiką) ugdyti stiprią, atsakingą, smalsią asmenybę, kuri mokėtų pažinti ir tyrinėti pasaulį pačiais įvairiausiais būdais.  

Integruotas vadovėlis atliepia kiekvieno mokomojo dalyko ugdymo programą, siekia joje numatytų tikslų ir uždavinių, didelis dėmesys skiriamas kompetencijų ugdymui. Vasario mėnesio vadovėlyje „Kur mes gyvename?“ nagrinėjamos trys temos: „Kodėl branginame savo namus?“, „Kur mūsų namai?“, „Kaip mes gyvename kartu?“. Kiekvieną temą vainikuoja projektas, skatinantis ir mokantis fantazuoti, kurti, bendradarbiauti ir praktiškai pritaikyti įgytas žinias, gebėjimus.