hero

Lietuvių kalba. Vadovėlis 9 (I gimnazijos) klasei (Horizontai)

Lietuvių kalba. Vadovėlis 9 (I gimnazijos) klasei (Horizontai)

2024-06-19
Nacionalinė švietimo agentūra
Vadovėlių duomenų bazėje paskelbtas lietuvių kalbos vadovėlis 9 (I gimnazijos) klasei, 1 dalis (serija ,,Horizontai") kuriame rasite: 

·        Ciklais parengtą mokymo(si) medžiagą;  

·        Aiškiais etapais išskirtas ciklo temų užduotis;

·         Kalbos vartojimo ugdymo temas;

·        Užduotis, skirtas nuosekliam  kompetencijų ugdymui(si);

·        Temos teorines schemas, strategijas,  infogramas, refleksiją;

·        Trumpus patarimus aktualioje mokymo(si) medžiagos vietoje;

·         „Apibendrinime“ – ciklo medžiagos konspektą, kartojimo užduotis ir įsivertinimą;

·        Mokinių sudominimui – kūrybines užduotis „Požiūrio kampas“; reiškinio (fenomeno) tyrinėjimo medžiagą;

·        Per QR pasiekiamą papildomą skaitmeninį turinį, reikalingą atlikti vadovėlyje pateiktas užduotis ar susipažinti su informacija.

Daugiau informacijos apie vadovėlius Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje.